Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Wydajność pracy w Kanadzie spada. Dlaczego jest to problem dla gospodarki – Krajowej

/
/
/
42 Views

Kanadyjczycy, którzy uważają, że w 2023 r. nie byli tak produktywni, jak mogliby, mogą się pocieszyć. Nie była to też gospodarka kanadyjska.

Wydajność pracy – szeroka miara realnego produktu krajowego brutto wyrażonego w godzinach przepracowanych w całej gospodarce – spada w całym kraju od sześciu kwartałów z rzędu, jak podało w zeszłym miesiącu Statistics Canada.

Ekonomiści, którzy rozmawiali z Global News, twierdzą, że środek ten ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia w Kanadzie, a niedawny spadek będzie szczególnie niepokojący dla Bank of Canada, ponieważ będzie on oceniał, gdzie w następnej kolejności ustalić referencyjną stopę procentową.

„Tak naprawdę sprowadza się to do poczucia, że ​​jeśli będziemy mogli uzyskiwać większy dochód z każdą godziną pracy, wyjdziemy na tym lepiej” – mówi Pedro Antunes, główny ekonomista Conference Board of Canada.

Kanada plasuje się pośrodku krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pod względem produktywności. – wynika z listopadowej analizy od głównego ekonomisty BMO Douga Portera.

Historia kontynuowana jest pod reklamą


Kliknij, aby obejrzeć film: Sprawy biznesowe: Gospodarka Kanady znów stoi w miejscu


Sprawy biznesowe: gospodarka Kanady znów stoi w miejscu


Chociaż kraj ten przewyższa Meksyk i Hiszpanię pod względem wydajności pracy, Kanada znacznie pozostaje w tyle za Stanami Zjednoczonymi i kilkoma krajami skandynawskimi. Porter zauważa, że ​​chociaż dane OECD będą rosły dopiero do 2021 r., od tego czasu wydajność pracy w Kanadzie jedynie spadła.

Zwiększona produktywność pozwala pracownikom zrobić więcej przy tych samych lub nawet mniejszych zasobach, co zwiększa płace, podstawę opodatkowania i ogólny dobrobyt narodu. Ten kluczowy wskaźnik wpływa również na inflację, a Bank of Canada stwierdził, że uważnie go monitoruje.

Chociaż bank centralny w swoich ostatnich trzech decyzjach utrzymał referencyjną stopę procentową na niezmienionym poziomie w obliczu oznak spowolnienia gospodarczego, jednym z obszarów, które monitoruje przy ocenie kierunku inflacji, jest wzrost płac. Decydenci bankowi zauważyli, że średni wzrost płacy godzinowej mieści się w przedziale od czterech do pięciu procent. nie osiągnie celu inflacyjnego banku centralnego na poziomie dwóch procent. – chyba że towarzyszy temu odpowiedni wzrost produktywności.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Antunes wyjaśnia, że ​​jeśli przedsiębiorstwa podnoszą płace, mogą albo za to zapłacić, podnosząc ceny i przerzucając koszty na konsumenta, napędzając w ten sposób inflację, albo gromadząc więcej pieniędzy poprzez poprawę produkcji i zwiększenie produktywności.

„Jeśli wzrost płac będzie zbyt silny, po prostu wpadniemy w błędne koło, w którym ceny będą musiały wzrosnąć, aby go dostosować” – mówi. „A wtedy wpadniemy w spiralę płac i cen, której banki centralne naprawdę chcą uniknąć”.

W miarę spadku produktywności piątkowy raport Statistics Canada dotyczący zatrudnienia wykazał, że w grudniu średnie wynagrodzenie godzinowe wzrosło do 5,4% rocznie. Thu Nguyen, ekonomista z RSM Canada, stwierdził w piątkowej notatce, że wysokie dane dotyczące wynagrodzeń mogą dać decydentom zajmującym się polityką pieniężną przerwę w rozważaniu decyzji w sprawie stóp procentowych.

Otrzymuj najnowsze wiadomości Money 123 na swoją skrzynkę odbiorczą co tydzień.

„Słabszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu może przyspieszyć decyzję Banku o obniżce stóp procentowych, ale gwałtowny wzrost płac nie łagodzi obaw o utrzymującą się inflację” – napisała.

Co zmniejsza produktywność w Kanadzie?

Wojna Rosji na Ukrainie blokuje łańcuchy dostaw i jest jednym z czynników, które przyczyniły się do zahamowania globalnej produktywności. Popandemiczny boom na pracę z domu nie doprowadził do wzrostu produktywności przewidywanego przez niektórych ekonomistów.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Nie jest jednak jasne, dlaczego produktywność spada szczególnie w Kanadzie.

W listopadowym raporcie Portera wymienił różne makroczynniki powszechnie wymieniane jako przyczyniające się do opóźnienia produktywności w Kanadzie: wysoki poziom koncentracji w kanadyjskim przemyśle; międzywojewódzkie bariery handlowe; słaby prywatny sektor badawczo-rozwojowy; oraz „brak ducha przedsiębiorczości”.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Cutting Edge przedstawia niektóre z najważniejszych historii innowacji w opiece zdrowotnej w roku 2023.


„The Cutting Edge” przedstawia niektóre z najważniejszych historii innowacji w opiece zdrowotnej z 2023 r.


Na problemy te nakładają się pewne problemy strukturalne, które decydentom będzie trudno rozwiązać w drodze prawodawstwa. Porter stwierdził, że położenie geograficzne Kanady i surowa zimowa pogoda przyczyniają się do nieefektywności transportu.

Antunes stwierdził, że jednym z głównych problemów jest to, że kanadyjscy pracownicy po prostu nie mają do dyspozycji kapitału, jakim dysponują ich koledzy z innych krajów.

Wyjaśnia, że ​​kanadyjscy pracodawcy pozostają „znacznie w tyle” w porównaniu z krajami takimi jak USA, jeśli chodzi o kapitał dostępny dla pracowników. Może to odnosić się do infrastruktury, takiej jak drogi, sprzęt do wykonania zadania, finansowanie badań i rozwoju, a nawet wykorzystanie oprogramowania – wszystkiego, co czyni pracę łatwiejszą i wydajniejszą.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Wyobraźcie sobie, że pracowałbym na budowie z łopatą, a nie z koparką” – mówi Antunes. „Zasób kapitału przypadający na jednego pracownika jest bardzo ważny dla zwiększenia produktywności na godzinę przepracowaną”.

Wzorzec wzrostu populacji Kanady wpływa negatywnie na produktywność

Ponieważ produktywność w Kanadzie utrzymywała się na stałym poziomie przez ostatnie półtora roku, gospodarka musiała w dużym stopniu polegać na imporcie nowych pracowników, aby utrzymać produkcję. Jednak ci nowi pracownicy, choć kluczowi dla utrzymania kanadyjskiej gospodarki nad poziomem recesji, często znajdują się na mieliźnie, najpierw w mniej produktywnych branżach, takich jak handel detaliczny czy żywność i mieszkalnictwo.

Statistics Canada podkreśliło część tej tendencji w swoim piątkowym raporcie o zatrudnieniu. Po zeszłorocznym wzroście liczby Kanadyjczyków pracujących w sektorach dostarczania żywności i wspólnych przejazdów, w 2023 r. właściciele gruntów będący imigrantami stanowili prawie 60 procent pracowników tego sektora.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Imigracja jest dobra dla gospodarki Kanady, ponieważ populacja zbliża się do 40 milionów, ale nadal potrzebne są poprawki”


Imigracja jest dobra dla gospodarki Kanady, ponieważ populacja zbliża się do 40 milionów, ale nadal potrzebne są poprawki


W swojej notatce Nguyen zauważyła, że ​​odsetek nowych pracowników wchodzących do gospodarki współdzielenia świadczy o „niepełnym wykorzystaniu ich umiejętności”.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„To pogłębia problem wydajności w Kanadzie, ponieważ wielu z tych pracowników ma potencjał do pracy na stanowiskach o wyższej produktywności” – stwierdziła.

Antunez twierdzi, że spodziewa się wzrostu produktywności wśród niedawnych imigrantów w nadchodzących latach, ponieważ ludziom „potrzebuje czasu”, aby po przybyciu w pełni wejść na rynek pracy.

„Tutaj system jest w szoku, ponieważ nasza demografia tak bardzo wzrosła, że ​​przesiedlenie się zajmie trochę czasu” – mówi.

W jaki sposób Kanada może poprawić swoją produktywność?

Porter stwierdził w swoim listopadowym raporcie, że nie ma łatwego rozwiązania problemu wydajności w Kanadzie, dodając, że decydenci borykają się z tym problemem od co najmniej 40 lat.

„Gdyby istniał prosty sposób na rozwiązanie wieloletniego problemu produktywności Kanady, zostałby już dawno rozwiązany” – napisał Porter.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Twierdzi, że częścią rozwiązania mógłby być bardziej efektywny system podatkowy, zauważa jednak, że „nie jest to panaceum”.

„Jednak przynajmniej szersza przebudowa systemu podatkowego jest już dawno spóźniona — ostatnia pełna przebudowa została przeprowadzona przez Komisję Cartera w połowie lat sześćdziesiątych” – mówi.

Wzywa także decydentów, aby zastanowili się, dlaczego firmy niechętnie inwestują w Kanadzie, zamiast „na siłę napędzać wydatki kapitałowe poprzez duże dotacje”.

Kanadyjscy pracownicy również mogliby skorzystać na innowacjach, a Antunes twierdzi, że szeroko omawiane w ciągu ostatniego roku postępy w sztucznej inteligencji prawdopodobnie odegrają rolę w rozwiązaniu problemu produktywności w Kanadzie.


Kliknij, aby obejrzeć film: Omówienie sztucznej inteligencji: wpływ na rok 2023 i jej wpływ na przyszłość


Przegląd sztucznej inteligencji: wpływ na rok 2023 i jej wpływ na przyszłość


Chociaż możliwości generacyjne narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, budzą obawy niektórych osób w związku z potencjalną utratą miejsc pracy, Antunes twierdzi, że te obawy pojawiają się, gdy pojawia się nowa technologia usprawniająca pracę.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Te innowacje i wzrost produktywności raz po raz widzimy, że po prostu zwiększają one naszą zdolność produkcyjną” – mówi. „Nie mam wątpliwości, że przyszłość sztucznej inteligencji pomoże nam generować większe przychody i pozwoli nam osiągnąć więcej za mniej”.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :