Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

„Wadliwa” struktura zarządu VPD naraża policję i społeczność na ryzyko, mówi rezygnujący dyrektor – B.C.

/
/
/
21 Views

Po raz pierwszy usłyszeliśmy od członka wydziału policji w Vancouver, który w zeszłym miesiącu nagle złożył rezygnację ze stanowiska.

W liście do Global News Faye Whiteman stwierdziła, że ​​jej zdaniem „wadliwa” struktura rady naraża ją, ogół społeczeństwa i Departament Policji w Vancouver na „zagrożenie” – i dlatego poczuła się „kompromitowana”, pozostając na swoim stanowisku.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Wyjawiają się szczegóły dotyczące rezygnacji ważnej osoby z Departamentu Policji w Vancouver”


Ujawniono szczegóły rezygnacji głośnej osoby z wydziału policji w Vancouver


„Jeśli zarząd składa się z dyrektorów, którzy zawodowo korzystają z funduszy miasta Vancouver lub mają pozytywne relacje z burmistrzem, który również przewodniczy radzie policji, wówczas ich obiektywizm jest zagrożony” – napisał Wightman.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Przytrafiło się to dwóm naszym dyrektorom w VPB i stało się jasne, że znaleźli się w sytuacji konfliktowej”.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Następnie Wightman zauważył, że burmistrz Ken Sim przewodniczy radzie policji, dodając, że wszelkie bezpośrednie informacje zwrotne lub zaangażowanie w działalność rady ze strony osób mianowanych politycznie, pracujących w jego biurze, również narażają zarząd na szwank.

„Stało się to częstsze i nastąpiła bardziej bezpośrednia interwencja” – napisała.

Wightman nie podał żadnych konkretnych przykładów interwencji.

W piśmie argumentowano również, że istnieje konflikt interesów w sytuacji, gdy burmistrz kieruje radą, w sytuacji gdy za budżet policji odpowiada gmina.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Słynna rezygnacja ze stanowiska w Departamencie Policji w Vancouver”


Głośna rezygnacja z policji w Vancouver


Wightman, która wcześniej pełniła funkcję dyrektora generalnego Fundacji Vancouver, zasiadała w zarządzie przez około cztery lata i brakowało jej dwóch lat do nominacji na stanowisko na szczeblu prowincji.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

W zeszłym tygodniu źródła Global News podały, że rezygnacja Whiteman wskazywała na podziały w zarządzie i zawierała twierdzenia, że ​​burmistrz kilkakrotnie prosił ją o rezygnację.

W oświadczeniu burmistrz Vancouver Ken Sim powiedział, że wszystkie sprawy personalne policji leżą w jego wyłącznej gestii.

„Jako przewodniczący Zarządu Policji w Vancouver jestem w pełni zaangażowany na rzecz przejrzystego i skutecznego zarządzania” – napisał Sim.

„W mojej roli przewodniczącego skupiam się na służbie interesom wszystkich mieszkańców Vancouver”.

W oświadczeniu kierownictwo policji stwierdziło, że nie omawia kwestii personalnych ani treści posiedzeń zamkniętych, ale że wszystkie decyzje są podejmowane niezależnie od decyzji politycznych.

„W ramach dobrego zarządzania wszelkie zarzuty dotyczące rzeczywistego lub domniemanego konfliktu interesów są odpowiednio uwzględniane” – napisał wiceprezes Frank Chong.

„Odrzucamy również wszelkie insynuacje, że decyzje rady są podejmowane przez biuro burmistrza”.

© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :