Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Termin RRSP: Niektórzy eksperci twierdzą, że przed wpłatą środków najlepiej „pomyśleć dwa razy” – Krajowy

/
/
/
21 Views

W miarę zbliżania się terminu wpłacania składek do zarejestrowanego planu oszczędności emerytalnych (RRSP) Kanadyjczycy mają większy niż kiedykolwiek wybór w zakresie tego, gdzie chcą zainwestować swoje oszczędności, aby zwiększyć swoje zeznania podatkowe.

Chociaż potencjalni właściciele domów mogą rozważać zalety i wady RRSP w porównaniu z wolnymi od podatku wpłatami na stosunkowo nowe konto oszczędnościowe First Home Savings Account (FHSA), wielu Kanadyjczyków zgłasza, że ​​ogólnie czują się przeciążeni, jeśli chodzi o oszczędzanie na emeryturę.

Global News rozmawiał z planistami finansowymi przed nadchodzącym terminem RRSP, aby zrozumieć, jak Kanadyjczycy powinni myśleć o swoich inwestycjach w obliczu konkurujących priorytetów i rosnącej niepewności gospodarczej.

Kiedy wygasa RRSP?

Dzięki roku przestępnemu osoby fizyczne mają czas do 29 lutego na dokonanie wpłat na RRSP na rzecz odliczenia za rok podatkowy 2023. Termin składania deklaracji podatkowych dla osób fizycznych upływa 30 kwietnia.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Pieniądze zainwestowane w RRSP rosną w oparciu o odroczenie podatku, co oznacza, że ​​osoba fizyczna może odliczyć wpłatę od dochodu podlegającego opodatkowaniu i zapłacić podatek od tej kwoty w momencie jej wypłaty.

W idealnym przypadku powinno to nastąpić po przejściu na emeryturę, kiedy dochód zazwyczaj mieści się w niższym przedziale podatkowym.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Przygotowanie do sezonu RRSP


Przygotowania do sezonu RRSP


Z tego powodu składki na RRSP przynoszą największe korzyści Kanadyjczykom o wysokich dochodach, mówi Jason Heath, certyfikowany planista finansowy i dyrektor zarządzający Objective Financial Partners.

„Odliczenia podatkowe w dłuższej perspektywie, jeśli nie możesz się doczekać emerytury, są na ogół korzystne tylko wtedy, gdy wpłacasz składki według stosunkowo wysokiej stawki podatku i otrzymujesz pieniądze w przyszłości przy stosunkowo niskiej stawce podatku” – mówi. .

Heath powiedział Global News, że Kanadyjczycy o rocznym dochodzie mniejszym niż 60 000 dolarów powinni „pomyśleć dwa razy”, zanim wpłacią pieniądze na RRSP.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Jackie Porter, certyfikowana doradczyni finansowa z Toronto, twierdzi, że Kanadyjczycy, którzy odnotowali jednorazowy wzrost dochodów w 2023 r., powinni również rozważyć wpłatę do RRSP, aby uniknąć „nieprzyjemnej niespodzianki” w postaci podatków.

Na przykład każdy, kto otrzymał znaczną premię na koniec roku lub ktoś, kto osiągnął zysk kapitałowy ze sprzedaży akcji lub domu, może chcieć wpłacić składkę, aby zrekompensować wzrost dochodu podlegającego opodatkowaniu, mówi.

Ile powinieneś wpłacać na swój RRSP?

Limit rocznej składki na RRSP na rok podatkowy 2023 (ten, który złożysz wiosną) jest ograniczony do 18 procent dochodu uzyskanego w roku poprzednim, maksymalnie do kwoty 30 780 dolarów. Jednakże pomieszczenie na datki jest przenoszone z roku na rok, jeśli nie jest używane.

Nie każdy może sobie pozwolić na odkładanie co roku prawie jednej piątej swoich dochodów na oszczędności, dlatego Porter zaleca Kanadyjczykom, aby przy podejmowaniu decyzji, jaką kwotę przeznaczyć na RRSP, aby zmaksymalizować korzyści z odliczenia, wzięli pod uwagę krańcowe stawki podatku federalnego i prowincjonalnego.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Zauważa, że ​​w przypadku osób o bardzo wysokich dochodach podatki mogą pochłonąć znaczną część rocznego dochodu. Rozmawiając z planistą finansowym lub księgowym, dana osoba może obliczyć, ile musi wnieść, aby swój dochód objąć niższą krańcową stawką podatku.

Otrzymuj najnowsze wiadomości Money 123 na swoją skrzynkę odbiorczą co tydzień.

Heath twierdzi, że skupienie się wyłącznie na RRSP, jeśli chodzi o to, gdzie inwestować swoje oszczędności, może nie być realistyczne. Oprócz oszczędzania na emeryturę Kanadyjczycy być może będą musieli zrównoważyć spłatę długów lub oszczędzanie na edukację dziecka, powiedział.

RRSP vs FHSA dla nabywców domów

Kolejnym priorytetem finansowym, który odciąga Kanadyjczyków od wpłacania składek na emeryturę, może być oszczędzanie na pierwszy dom.

Uruchomiony w zeszłym roku program FHSA może przyciągnąć część Kanadyjczyków dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi, które można przeznaczyć na inwestycje i planowanie podatkowe, biorąc pod uwagę wyeliminowanie składek na RRSP i przejście na nowy instrument oszczędnościowy.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Sam program RRSP został wykorzystany jako narzędzie dla potencjalnych nabywców do oszczędzania na zakup domu dzięki Planowi Kupujących Dom, który umożliwia Kanadyjczykom wypłatę do 35 000 dolarów z RRSP na poczet zaliczki, pod warunkiem, że zostanie ona wpłacona wyłączony. temu przez 15 lat.

Heath twierdzi jednak, że dla Kanadyjczyków skupionych wyłącznie na oszczędzaniu na swój pierwszy dom FHSA jest „doskonałą alternatywą” dla RRSP i powinien być „pierwszym priorytetem” w zakresie składek.


Kliknij, aby obejrzeć film: „Zapytaj eksperta: Twoje pierwsze domowe konto oszczędnościowe”


Zapytaj eksperta: Pierwsze domowe konto oszczędnościowe


FHSA działa podobnie do RRSP, ponieważ składki są wolne od podatku, ale są również wolne od podatku w przypadku ich wycofania i wykorzystania na zakup pierwszego domu. Osoba fizyczna może wpłacać na rzecz FHSA 8 000 dolarów rocznie do maksymalnej kwoty 40 000 dolarów, co może służyć jako wysokooprocentowana inwestycja lub instrument oszczędnościowy, podobnie jak inne zarejestrowane konta.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Jeśli jednak Kanadyjczycy zastanawiają się, czy w lutym przystąpić do RRSP lub FHSA, może być już za późno na nadchodzący sezon podatkowy. Termin wpłaty FHSA upływa 31 grudnia, co oznacza, że ​​wszystko, co wpłynęło na ten instrument oszczędnościowy, będzie teraz liczone jako odliczenie w roku podatkowym 2024.

Heath twierdzi, że największą zaletą FHSA jest to, że wycofane środki nie muszą być spłacane, jak ma to miejsce w przypadku planu RRSP Home Buyer’s Plan. Zauważa również, że niekoniecznie jest to decyzja typu „albo-albo”: zarówno FHSA, jak i plan kupującego dom mogą zostać wykorzystane łącznie do sfinansowania zaliczki.

Nawet jeśli ktoś nie kupi domu, aktywa z FHSA mogą zostać przeniesione do RRSP z tymi samymi zasadami wypłaty z tytułu odroczonego podatku, co samochód na emeryturę, co według Heath sprawia, że ​​jest to wybór o niskim ryzyku na pierwszym miejscu. konto domowe.

„Nie oznacza to, że zostaniesz ukarany za wpłatę na rzecz FHSA, a następnie niewykorzystanie jej w celu wpłacenia zaliczki na dom. Zamiast tego możesz je zmienić i wykorzystać do oszczędzania na emeryturę w swoim RRSP” – mówi.

Zwiększanie oszczędności emerytalnych w czasach niepewności

Tegoroczny termin RRSP upływa w związku z prognozami przewidującymi słabszy wzrost gospodarczy, a Kanadyjczycy są coraz bardziej zestresowani swoimi finansami.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Opublikowane w środę coroczne badanie emerytalne BMO pokazuje, że Kanadyjczycy odczuwają presję wyższych stóp procentowych i presji inflacyjnej, a 63 procent respondentów sygnalizuje, że trudne warunki gospodarcze osłabiają ich zdolność do oszczędzania na emeryturę.

Ponad jedna trzecia (37 procent) respondentów ankiety z listopada 2023 r. stwierdziła, że ​​w tym roku odkłada mniej pieniędzy na swoje plany emerytalne, przy czym mniej więcej taka sama liczba członków pokolenia Z twierdzi, że oszczędza wyłącznie na emeryturę.

Heath twierdzi, że biorąc pod uwagę ciągłą inflację na rynku nieruchomości mieszkaniowych i inne problemy finansowe dotykające młodsze pokolenia, zrozumiałe jest, że Kanadyjczycy mogą teraz zmienić priorytety na spłatę zadłużenia lub utworzenie funduszu awaryjnego.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Co rok 2024 przyniesie kanadyjskiej gospodarce?


Co rok 2024 przyniesie kanadyjskiej gospodarce?


„Dla młodej osoby zmagającej się z wysokimi kosztami nieruchomości… próba pogodzenia oszczędzania na wkład własny na dom, oszczędzanie na emeryturę, spłatę długów studenckich i utrzymanie standardu życia to dużo” – mówi.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Dla Kanadyjczyków, którzy obawiają się, że mogą potrzebować natychmiastowego dostępu do środków, inwestowanie w wyżej oprocentowane narzędzie oszczędnościowe w ramach konta oszczędnościowego wolnego od podatku (TFSA) jest sposobem na utrzymanie płynności tych środków, mówi Heath.

Porter twierdzi, że jeśli Kanadyjczycy pracujący w bardziej niestabilnych sektorach, takich jak technologie, obawiają się, że w tym roku mogą stracić pracę, RRSP może nadal być atrakcyjnym wyborem.

Jeśli Kanadyjczycy doświadczą nagłego spadku swoich dochodów pod koniec tego roku po wpłacie składek na RRSP, Porter twierdzi, że dobrym pomysłem może być ponowne wycofanie tych pieniędzy, biorąc pod uwagę, że Twój dochód podlegający opodatkowaniu będzie ogólnie niższy w roku bez strumienia dochodów. .

Zauważa, że ​​ta osoba zapłaci podatek od wypłaty zaliczki, ale jeśli znajdzie inną pracę w dalszej części roku i nie będzie potrzebował wycofania pieniędzy, będzie mogła uzyskać odliczenie, jeśli wpłaci je ponownie w roku podatkowym 2024 i „jakby nic się nie stało”.

Oszczędności przez cały rok w porównaniu do sezonu RRSP

Porter twierdzi, że chociaż istnieje poczucie pilności w związku ze zbliżającym się terminem, w idealnym przypadku składki na RRSP nie powinny być dokonywane w formie kwot ryczałtowych, co byłoby „odruchową reakcją w lutym”.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Według sondażu BMO przeprowadzonego w listopadzie około 62 procent Kanadyjczyków wpłaciło już składki na RRSP za sezon podatkowy 2023 w zeszłym roku.

Wpłacając pieniądze na RRSP wcześnie i nieprzerwanie przez cały rok, dana osoba daje swoim pieniądzom więcej czasu na pomnażanie i wzrost – mówi.

Celem RRSP jest zwykle maksymalizacja przepływów pieniężnych na emeryturze, więc podjęcie decyzji na wczesnym etapie, jakie składki należy wpłacić, aby uzyskać najlepszy koniec okresu, jest zwykle ważniejsze niż maksymalizacja wielkości zeznania podatkowego na emeryturze. w danym roku, mówi Porter.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Raport: Emerytura poza zasięgiem wielu starszych Kanadyjczyków”


Raport: Emerytura poza zasięgiem wielu starszych Kanadyjczyków


„Podatki są ważne, ale celem powinno być planowanie” – mówi.

Heath zgadza się, że pomysł „sezonu RRSP” nie jest szczególnie pomocny w przypadku posiadania solidnego planu oszczędzania, zauważając, że niektórzy ludzie mogą czuć się pod presją wniesienia wkładu w ostatniej chwili i w rezultacie zaciągnąć pożyczkę, którą następnie spłacają w ciągu rok . zamiast wpłacać stałe miesięczne składki.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Po upływie terminu Heath zaleca sprawdzenie, gdzie są alokowane Twoje aktywa RRSP, upewnienie się, że znajdują się one w długoterminowych produktach inwestycyjnych o wysokiej stopie zwrotu, a nie w gotówce, a także zminimalizowanie opłat pobieranych z tych rachunków.

„To coś więcej niż tylko wniesienie wkładu” – mówi. „To właśnie robisz z pieniędzmi, gdy już tam są”.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :