Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

„Szokujące”: Zaniepokojenie rośnie, gdy w południowym Quebecu obserwuje się gwałtowny wzrost roszczeń górniczych – Montreal

/
/
/
12 Views

Kiedy Ellen Rice-Hogan odkryła, że ​​ktoś kupił teren wydobywczy pod jej farmą, była zszokowana.

W Lowe w Que, około 40 kilometrów na północny zachód od Ottawy, gdzie hoduje się owce i bydło, nie prowadzi się żadnej działalności górniczej.

„Wszystko to było szokujące i zaskakujące” – powiedziała w niedawnym wywiadzie. „Jesteśmy małą społecznością, potencjał jest ogromny i czuję, że będzie to miało ogromny negatywny wpływ na nasz obszar”.

W Quebecu rośnie liczba roszczeń wydobywczych, ponieważ górnicy spodziewają się gwałtownego zapotrzebowania na minerały stosowane w akumulatorach elektrycznych. Z powodu pośpiechu ludzie zgłaszają roszczenia wszędzie – nawet pod domami. W odpowiedzi mieszkańcy i gminy domagają się zaostrzenia przepisów.

Chociaż większość wydobycia w Quebecu nadal odbywa się na północy prowincji, popyt na grafit i lit – krytyczne składniki akumulatorów pojazdów elektrycznych – zmusza górników do rozszerzenia poszukiwań na południowe regiony, gdzie branża ta jest nieznana mieszkańcom i samorządom lokalnym.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Rada Miejska Rice-Hogan chce, aby prowincja uznała większość swojego obszaru za niekwalifikujący się do wydobycia. Rozważa także pójście za przykładem niektórych swoich sąsiadów, którzy kupują prawa do wydobycia minerałów na swojej ziemi.

Według Departamentu Zasobów Naturalnych Quebecu w 2023 r. zatwierdzono 112 477 wniosków o wydobycie, w porównaniu z 72 631 rok wcześniej. W regionie Otaouais, w którym znajduje się Lowe, liczba wniosków o aktywne wydobycie wzrosła ponad dwukrotnie od 2019 r., kiedy zatwierdzono 20 006 wniosków.

„Na obszarach, na których w przeszłości nie prowadzono działalności wydobywczej, obserwujemy eksplozję liczby składanych roszczeń” – powiedziała Manon Cyr, burmistrz Chibougamau w Quebecu i członkini organizacji o nazwie UMQ, która reprezentuje gminy w prowincji .


Kliknij, aby obejrzeć film: „Dzień Odkryć daje dzieciom szansę na zaangażowanie się w górnictwo”


Dzień Odkryć daje dzieciom szansę na zaangażowanie się w górnictwo


W ciągu ostatnich 60 dni w Hautauais złożono ponad 200 roszczeń górniczych, a kolejnych 166 w regionie Laurentian, który obejmuje niektóre północne przedmieścia Montrealu i ośrodki narciarskie, takie jak Mont-Tremblant; w regionie znajduje się także jedyna działająca kopalnia grafitu w Ameryce Północnej.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Cyr stwierdziła, że ​​obecny system jest zbyt prosty: złożenie wniosku online kosztuje około 77 dolarów i daje kupującemu wyłączne prawa do wydobycia określonego obszaru na trzy lata. Prawa do wydobycia w Kanadzie są odrębne od własności gruntów, a tytuł własności można nabyć w przypadku gruntów publicznych lub prywatnych. Chociaż badanie powinno zostać przeprowadzone przed odnowieniem roszczenia, Cyr stwierdziła, że ​​rzeczywistość jest taka, że ​​posiadacze roszczeń często mogą je odnowić, nie podejmując żadnych działań.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Łatwy dostęp do roszczeń umożliwia osobom, które nie traktują wydobycia poważnie, uzyskanie praw do złóż minerałów, z których wiele nie ma doświadczenia ani środków, aby rozpocząć wydobycie. Jednak ich działania budzą strach u mieszkańców, którzy uważają, że być może będą musieli mieszkać nad czynną kopalnią.

Cyr powiedziała, że ​​UMQ wzywa do podwyższenia kosztów roszczeń i nałożenia na osoby zgłaszające roszczenia wymogu „pewnego doświadczenia”.

Jak na ironię, stwierdziła, ludzie kupujący prawa do swojej ziemi utrudniają ochronę terytorium, ponieważ tylko grunty bez aktywnych praw mogą zostać uznane za niedostępne dla górnictwa.

Od 2016 r. 27 gmin zwróciło się do władz prowincji o uznanie części ich terytorium za „nieprzystosowane” do górnictwa; 18 z nich zakończyło się sukcesem. Wydobywanie jest również zabronione w „obwodach miejskich” miast.

„Niektórym gminom trudno jest zaakceptować konieczność uzasadnienia, dlaczego chcą, aby ten obszar był niezgodny z wydobyciem” – powiedziała w niedawnym wywiadzie Julie Reed Forget, która doradzała społecznościom Quebecu w zakresie rozwoju górnictwa.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Istnieje brak równowagi w prawie sugerującym, że górnictwo jest najlepszym sposobem wykorzystania gruntu, powiedział Reed Forget, który zorganizował sesję informacyjną dla mieszkańców Gatineau w Quebecu, czwartego co do wielkości miasta prowincji, na początku tego roku, po potwierdzeniu roszczeń związanych z wydobyciem minerałów. . wykonane w dzielnicy mieszkalnej, która nie została oficjalnie uznana za zamkniętą.

Alain Poirier ze stowarzyszenia zajmującego się poszukiwaniem minerałów w Quebecu, L’Association de l’Exploration Minère du Québec, powiedział, że większość obaw związanych z roszczeniami górniczymi w południowym Quebecu wynika z braku wiedzy.

„Ten sektor nie jest źle rozumiany, jest nieznany” – powiedział w niedawnym wywiadzie.

Właściciele gruntów, powiedział Poirier, muszą wyrazić pisemną zgodę na rozpoczęcie działalności wydobywczej na ich terenie, nawet jeśli nie mają praw do złóż minerałów. Jeśli właściciel gruntu nie chce żadnych badań na swojej posiadłości, „nie ma problemu, takie jest prawo i prawo jest egzekwowane” – powiedział.

Tylko około pół procent roszczeń jest rozpatrywanych przy użyciu technologii, a w prowincji otwiera się tylko jedną kopalnię rocznie, co może zająć dziesięciolecia i wymaga konsultacji społecznych na wielu etapach, powiedział.

Poirier powiedział, że choć można by poprawić komunikację, nie uważa za dobry pomysł, aby prowincja dawała gminom większe uprawnienia w zakresie regulowania górnictwa, a obawia się, że decyzja ta stworzyłaby setki różnych ram regulacyjnych.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Uważamy, że obecny system jednolitych przepisów w całym Quebecu działa bardzo dobrze” – powiedział, dodając, że ponad jedna trzecia gruntów Quebecu jest już zamknięta ze względu na parki narodowe, rezerwaty i inne formy ochrony.

Stwierdził, że zdecydowana większość działalności wydobywczej i poszukiwania minerałów nadal prowadzona jest w tradycyjnych regionach górniczych. Dodał, że w południowym Quebecu konkurencja o ziemię nie pochodzi ze strony sektora wydobywczego. „To pola uprawne, nieruchomości, drogi, mieszanka różnych rzeczy, które niekoniecznie mają nic wspólnego z poszukiwaniem minerałów”.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :