Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

RCMP łagodzi politykę dotyczącą konopi indyjskich dla funkcjonariuszy – krajowa

/
/
/
32 Views

RCMP złagodziła swoją politykę dotyczącą używania konopi indyjskich przez członków, stwierdzając po prostu, że muszą być oni przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, gdy zgłaszają się do pracy.

Nowa polityka dotycząca używania substancji zastępuje politykę z 2018 r., która wymagała od szeregowych funkcjonariuszy i wielu innych pracowników na stanowiskach „wrażliwych na bezpieczeństwo” powstrzymywania się od rekreacyjnego używania konopi indyjskich przez cztery tygodnie przed zgłoszeniem się do służby.

Zmiana, wprowadzona na początku tego miesiąca, stawia funkcjonariuszy liniowych na równi z wieloma innymi siłami policyjnymi w zakresie używania marihuany przez pracowników.

Krajowa Federacja Policji, która reprezentuje prawie 20 000 członków RCMP, z zadowoleniem przyjęła to posunięcie, twierdząc, że poprzednia polityka „nie była spójna ze światem policji”.

W niedawnym oświadczeniu prezesa federacji Briana Sowy zauważono, że komitety związkowe opowiadają się za przeglądem i modernizacją polityki od 2020 roku.

RCMP przyznała zeszłego lata, że ​​polityka na 2018 r. jest poddawana przeglądowi, ale ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

W notatce informacyjnej z wiosny 2023 r. przygotowanej dla komisarza RCMP Michaela Duhaime zalecono 24-godzinny limit używania konopi indyjskich przed pójściem do pracy, z pewnymi wyjątkami.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

„Organizacje policyjne, które pierwotnie miały zerową tolerancję lub 28-dniowy limit, obecnie albo zaczynają wymagać zdolności do pełnienia służby, albo wymagają 24-godzinnej abstynencji, albo wymagają połączenia obu” – wynika z notatki informacyjnej uzyskanej w zeszłym roku przez The Canadian Press. . poprzez Ustawę o dostępie do informacji.

Jak wynika z notatki, Federacja Policji poinformowała RCMP, że jedno z najczęstszych zapytań o zatrudnienie dotyczy polityki związanej z rekreacyjną marihuaną.

Nowa polityka stanowi, że wszyscy funkcjonariusze RCMP muszą być w stanie wykonywać swoje obowiązki i obowiązki oraz nie mogą być narażeni na działanie narkotyków, alkoholu ani innych substancji podczas pełnienia obowiązków lub w pracy.

„Zażywanie substancji może niekorzystnie wpływać na wydajność pracy, zachowanie, środowisko pracy i dobre samopoczucie użytkownika i innych osób, a także może zagrozić bezpieczeństwu i ochronie służb policyjnych” – stwierdza polityka opublikowana w styczniu na stronie internetowej RCMP. jedenaście.

Dodaje, że ryzyko upośledzenia spowodowane substancjami takimi jak konopie indyjskie różni się w zależności od osoby, charakteru używania i jakości produktu.

W rezultacie degradacja „może różnić się w zależności od użytkownika i od jednego epizodu użytkowania. Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa jest powstrzymanie się od używania.”

Historia kontynuowana jest pod reklamą

RCMP stwierdziło, że przy opracowywaniu nowej polityki uwzględniło wszystkie aspekty siły.

„Członkowie RCMP działają w całej Kanadzie w wyjątkowym środowisku operacyjnym, zapewniając służby ratownicze w społecznościach wiejskich i odległych i mogą zostać wezwani do służby w dowolnym momencie” – stwierdza polityka.

RCMP nie miał bezpośredniego komentarza na temat nowej polityki.

Sova stwierdziła w oświadczeniu, że polityka wyklucza podwodnych nurków i pilotów, którzy muszą w dalszym ciągu przestrzegać wymagań swoich zawodowych organów zarządzających.

© 2024 Prasa kanadyjska

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :