Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Rada Edmonton rozważa 48 pomysłów, które pomogą położyć kres bezdomności – Edmonton

/
/
/
12 Views

Prawie miesiąc po uznaniu bezdomności za stan nadzwyczajny radnym miasta Edmonton przedstawiono cztery tuziny potencjalnych rozwiązań.

W raporcie przedstawionym w poniedziałek na specjalnym posiedzeniu rady miasta Edmonton przedstawił działania.

Menedżer miasta Andre Corbould powiedział członkom rady, że środki można pobrać z budżetu operacyjnego, funduszy rezerwowych, dywidend lub ponownie rozważyć wszystkie ostatnie decyzje dotyczące finansowania i zobaczyć, jakie pieniądze można ponownie przydzielić.

„Moim zdaniem ogłoszenie przez Radę stanu wyjątkowego zmieniło kontekst wszystkich decyzji o finansowaniu” – powiedział Corbould, wyjaśniając swoje pomysły.

Radni nie wydawali się jednak zainteresowani takimi działaniami.

Inne możliwości obejmują identyfikację wolnych miejsc pod szkołami, które nie są natychmiast potrzebne, i udostępnienie ich organizacjom zajmującym się rozwojem budownictwa mieszkaniowego.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Radny Tim Cartmell wyraził rozczarowanie, że nie zrobiono więcej, ponieważ wiele obiektów było już w utrzymaniu.

Global News zapytał burmistrza Amarjeeta Sohi, dlaczego skoro bezdomność jest stanem nadzwyczajnym, wszystkie 48 pomysłów nie zostało natychmiast wdrożonych.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

„To sytuacja nadzwyczajna spowodowana dziesięcioleciami niedoinwestowania infrastruktury społecznej, w tym mieszkalnictwa nierynkowego” – odpowiedział burmistrz.

„Więc będziemy potrzebować czasu, aby to rozgryźć”.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Edmonton zwiększa sprzątanie obozów w związku z otwarciem centrum wsparcia


Edmonton zwiększy sprzątanie obozów po otwarciu centrum wsparcia


Radna Erin Rutherford dołączy do prowincjonalnej grupy zadaniowej ds. bezdomności.

„Myślę, że musimy bardzo realistycznie podejść do tego, co może osiągnąć ta grupa zadaniowa” – powiedział Rutherford.

„Jest 3,5 miliona dolarów. Chciałabym, aby zostało ono wykorzystane w wyjątkowy i innowacyjny sposób” – powiedziała, odnosząc się do środków przyznanych podczas ogłoszenia stanu nadzwyczajnego.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Członkowie Rady otrzymali także w poniedziałek aktualne informacje na temat wysiłków mających na celu uporządkowanie obozowisk w całym Edmonton.

Od 17 stycznia do 8 lutego rozebrano i uprzątnięto 191 obiektów.

Radni usłyszeli, że od połowy stycznia wysiedlono 282 osoby. Spośród nich 152 osoby przyjęły ofertę wyjazdu do nowego regionalnego centrum nawigacyjnego.

Centrum zapewnia ludziom zakwaterowanie, leczenie uzależnień i inne usługi społeczne.

Województwo dokona przeglądu efektywności centrum po 30 dniach funkcjonowania.

W 2023 r. 311 osób otrzymywało średnio 1435 telefonów miesięcznie ze skargami dotyczącymi obozów.

W styczniu wpłynęło 206 skarg.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Sprawy obywatelskie, 5 lutego: burmistrz Edmonton Amarjeet Sohi”


Sprawy obywatelskie, 5 lutego: burmistrz Edmonton Amarjeet Sohi


© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :