Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Propozycja Jericho Lands postępuje naprzód, gdy rada Vancouver zatwierdza wytyczne – BC

/
/
/
21 Views

Propozycja rdzennej ludności dotycząca dużej inwestycji w zachodniej części Vancouver osiągnęła w środę kamień milowy, gdy radni miejscy głosowali za przyjęciem oświadczenia politycznego dotyczącego gruntów Jericho.

Dokument przedstawia wiodącą koncepcję zagospodarowania 90-akrowego terenu, dawnego obiektu wojskowego zlokalizowanego po drugiej stronie 4th Avenue od Jericho Beach Park.

Plan, który ma być realizowany etapami przez 25–30 lat, zakłada budowę 13 000 nowych domów dla 24 000 osób w kilku budynkach o wysokości od czterech do 49 pięter. Propozycja polityki opisuje rozwój jako „społeczność o dużym zagęszczeniu, o mieszanym przeznaczeniu, z lekkim silnikiem i zorientowana na szybki transport”.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Obawy dotyczące zagospodarowania terenu Jerycha”


Obawy o rozwój ziem Jerycha


Projekt jest wynikiem partnerstwa pomiędzy MST Development Corporation i Canada Lands Company (CLC), federalną korporacją koronną. MST Development Corporation to nastawione na zysk ramię rozwojowe grup xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam Indian Band), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish Nation) i səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh Nation).

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Projekt spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony zorganizowanych mieszkańców obszaru, z których wielu wypowiadało się przeciwko projektowi w środę.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Przeciwnicy krytykują skalę i gęstość zabudowy, a także obawy dotyczące wpływu na ruch, transport i infrastrukturę w okolicy. Kwestionowali brak badań hydrogeologicznych przed planowaniem.

Na środowym przesłuchaniu urzędnicy miejscy oświadczyli, że przed zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w ramach pierwszego etapu zostaną zakończone istotne badania hydrogeologiczne i środowiskowe oraz że szczegóły planowania przestrzennego mogą zostać zmienione, jeśli ich wyniki zostaną uznane za konieczne.

Zatwierdzona deklaracja polityczna wzywa do przedłużenia będącej w budowie linii metra Broadway do UBC i obejmuje proponowaną stację w centrum inwestycji. Chociaż TransLink umieścił ekspansję wśród swoich priorytetów, nikt na najwyższych szczeblach władzy nie zobowiązał się do finansowania wielomiliardowego projektu.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Sprzeciw wobec projektu budowy wieżowca na obszarze Jericho Lands”


Sprzeciw wobec projektu budowy wieżowców na gęsto zaludnionych terenach Jerycha


W dokumencie zatwierdzonym w środę stwierdzono, że jeśli przedłużenie nie zostanie zatwierdzone w najbliższej przyszłości, plan będzie musiał zostać ponownie rozważony.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Będzie to obejmować korekty planu, aby zapewnić, że zagospodarowanie nie przekroczy możliwości obiektu i otaczającej go sieci transportowej” – stwierdził.

Zatwierdzone w środę oświadczenie polityczne nakreśliło także wizję 2600 mieszkań socjalnych, prawie 500 miejsc opieki nad dziećmi, 20 akrów parku i domu kultury.

Zatwierdzenie oświadczenia politycznego otwiera drogę urzędnikom miejskim do rozpoczęcia bardziej szczegółowych prac nad formalnym planem zagospodarowania przestrzennego i rozpoczęcia współpracy z partnerstwem MST-CLC w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej fazie projektu.

© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :