Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Korozja zewnętrzna doprowadziła do pęknięcia rurociągu w Albercie i pożaru: Rada Bezpieczeństwa Transportu

/
/
/
38 Views

Rada Bezpieczeństwa Transportu twierdzi, że korozja zewnętrzna spowodowała pęknięcie gazociągu, powodując eksplozję w pobliżu małej społeczności w północno-zachodniej Albercie.

W oświadczeniu ogłaszającym wyniki śledztwa w sprawie eksplozji, która miała miejsce w kwietniu 2022 r. w pobliżu Fox Creek w Alta, agencja stwierdziła, że ​​stwierdziła, że ​​korozja osłabiła ścianę rurociągu, prowadząc do pęknięcia.

Stwierdzono, że wyciekający gaz zapalił się, powodując pożar, który „samoistnie wygasł” po ręcznym zamknięciu zaworów przed i po pęknięciu.

W wyniku eksplozji nikt nie odniósł obrażeń ani nie został ewakuowany.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Władze twierdzą, że dochodzenie wykazało, że system ochrony katodowej mający na celu zapobieganie korozji nie działał prawidłowo, a zewnętrzna powłoka rurociągu z biegiem czasu uległa zniszczeniu, narażając jego powierzchnię na działanie czynników atmosferycznych.


Kliknij, aby obejrzeć film: „Pęknięcie rury powoduje przedostanie się ścieków do Wielkiego Jeziora, powodując ostrzeżenie o jakości wody”


Pęknięta rura przedostawała się ściekami do Wielkiego Jeziora, co spowodowało ostrzeżenie o jakości wody.


Stwierdzono, że czynnikami przyspieszającymi korozję są bliskość innego rurociągu obsługiwanego przez innego operatora, właściwości gleby, degradowana powłoka i niekompletne połączenia elektryczne w systemie ochrony katodowej.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Skuteczność takich systemów, które wykorzystują prąd elektryczny do usuwania korozji z powierzchni, może być zagrożona, jeśli operatorzy rurociągów nie będą świadomi istnienia podobnej infrastruktury obsługiwanej przez inne podmioty w pobliżu, twierdzi rada, dodając, że Kanada nie posiada scentralizowanego systemu gromadzenia tych informacji . .

W przypadku pęknięcia w pobliżu Fox Creek Rada Bezpieczeństwa Transportu stwierdziła, że ​​operator rurociągu, firma NOVA Gas Transmission Ltd., wymieniła uszkodzone odcinki i podjęła kroki w celu trwałego zamknięcia rurociągu.

© 2024 Prasa kanadyjska

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :