Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Komendant ujawnia radnym miejskim budżet policji w Hamilton na rok 2024 w wysokości 207 milionów dolarów – Hamilton

/
/
/
18 Views

Komendant policji w Hamilton powiedział, że wyzwania związane z utrzymaniem podstawowych usług, wynagrodzeń i innych kosztów związanych z pracownikami powodują, że usługi te wymagają corocznego zwiększenia budżetu miasta na 2024 rok o 13,3 mln dolarów.

Komendant policji Frank Bergen przedstawił w poniedziałek komisji całkowity budżet policji na rok 2024 wynoszący 206,9 mln dolarów, zauważając, że zwiększenie o 9,24 mln dolarów, czyli 4,77 procent, byłoby potrzebne wyłącznie w celu utrzymania podstawowych usług, w dużej mierze powiązanych z płacami, stawkami świadczeń i świadczeniami wynikającymi z układów zbiorowych pracy. koszty wynagrodzeń pracowników. .

„Nawet zanim otworzymy księgi za rok 2024, przewidujemy presję na poziomie 5,92 procent” – powiedział członkom rady.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Ta presja zatwierdzona przez zarząd wynika przede wszystkim z wydatków personalnych, które stanowią 90 procent całkowitych wydatków brutto budżetu operacyjnego”.

Część wsparcia dla usług kluczowych obejmuje zatrudnienie dodatkowych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, w tym dwóch detektywów, pracownika pomocniczego, 13 pracowników cywilnych i 13 policjantów przysięgłych, zgodnie z wytycznymi Planu Kapitału Ludzkiego.

Ogółem łączna kwota wniosków wzrosłaby o 10,24 procent w ciągu 2023 r., czyli około 19,8 mln dolarów, jeśli dodać do tego wzrost o 6,5 mln dolarów obowiązkowych elementów infrastruktury wynikających z ustawy o służbie policyjnej, takich jak pojazdy, łodzie, sprzęt, urządzenia komunikacyjne. , budowa i dostawa.

Komendant ujawnia radnym miasta budżet policji w Hamilton na rok 2024 w wysokości 207 mln dolarów – zdjęcie

Miasto Hamiltona

Zeszłoroczny budżet wymagał około 196 milionów dolarów, z czego nieco ponad 2,2 miliona dolarów przeznaczono na pozycje PSA.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Zarząd Policji zatwierdził kwotę na rok 2024 większością czterech do dwóch w dniu 14 grudnia przez dwóch członków zarządu, dr Anjali Menezes i radnego Okręgu 2 Cameron Kroetsch.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Kroetsch rozwinął swój sprzeciw, stwierdzając, że nie zachowano „należytej staranności”, ponieważ „nie był w stanie szczegółowo zbadać budżetu” podczas posiedzeń zarządu w 2023 r.

„Zarząd w żaden sposób, pod względem kształtu ani formy nie przyjrzał się szczegółowo budżetowi” – ​​powiedział.

Liczba oddziałów 5. Matt Francis poparł prezentację, mówiąc, że tego właśnie domagali się mieszkańcy.

„Bez przerwy (słyszę) od moich mieszkańców kilka próśb o usługi, a mianowicie naprawę naszych parków, naprawę naszych dróg, zapewnienie bezpieczeństwa naszym społecznościom i drogom. Nasi mieszkańcy nieustannie proszą o więcej policji w naszych społecznościach, a nie o mniej” – powiedział Francis.

„Nie ma sposobu, aby naprawdę zmierzyć”, czy budżety policji nie zmniejszają przestępczości, mówi komendant

Szef Hamiltona nieco bagatelizował niedawne badanie, którego celem było znalezienie korelacji między wydatkami a wskaźnikami przestępczości w Kanadzie, sugerując, że nie było to „istotne statystycznie”.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Uczenie się, Opublikowano w Canadian Public Policyzasugerował, że zwiększenie budżetu policji niekoniecznie zmniejsza wskaźniki przestępczości w Kanadzie.

W odpowiedzi na wiadomość z Oddziału II hrabiego. Zapytany przez Krocha, czy było to „ważne badanie”, Bergen upierał się, że problemem są „ograniczenia danych” i powtórzył fragment analizy, w którym stwierdzono „brak spójnej korelacji” między finansowaniem a poziomem przestępczości w gminach.

„Nie da się naprawdę zmierzyć, jaki wpływ ma działalność policji i jaka jest jej wartość, ponieważ w wielu przypadkach przeciętny podatnik nie wzywa policji” – Bergen wyjaśnił członkom rady.

Badanie, w którym wykorzystano dane z 20 największych gmin Kanady, wykazało niewiele w zakresie związku między zwiększaniem budżetów policji a ograniczaniem przestępczości, mimo że wydatki na policję wzrosły w ciągu ostatniej dekady.

Komendant ujawnia radnym miasta budżet policji w Hamilton na rok 2024 w wysokości 207 mln dolarów – zdjęcie

Kanadyjska polityka publiczna

Pomimo pewnych obaw komendant przyznał, że takie „informacje są bardzo cenne” i że policja w Hamilton będzie nadal dostarczać dane do dalszych badań.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Naprawdę uważamy, że jest to ważne dla naszego miasta i nadal udostępniamy nasze dane, aby zbiór danych był znacznie bardziej wiarygodny i pozwalał nam podejmować decyzje w przyszłości” – powiedział.

W badaniu w szczególności porównano „wskaźnik wagi przestępczości” (CSI), który śledzi przestępstwa według ich wagi w głównych miastach Kanady w latach 2010–2019 z informacjami o budżecie za lata 2010–2021.

Zwrócił uwagę na „ograniczenia danych” wynikające z braku dostępności informacji o ostatnim budżecie w niektórych miejscach, m.in. w Hamilton.

„Przez kilka lat w miastach Peel, Waterloo, Surrey, Hamilton, Londynie, Saskatoon i Longueuil brakowało danych dotyczących budżetów gmin” – twierdzą autorzy.

„Te gminy nie opublikowały wszystkich swoich budżetów na swoich stronach internetowych i nie odpowiedziały na nasze prośby”.

Finansowanie policji w Hamilton na mieszkańca w porównaniu ze wskaźnikiem ciężkości przestępczości w latach 2010–2020.
Wszystkie dane są skorygowane o inflację wyrażoną w dolarach kanadyjskich.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :