Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Kanadyjski rzecznik mieszkalnictwa ma plan działania mający na celu położenie kresu bezdomności. Co to jest? – Narodowy

/
/
/
11 Views

Biuro Federalnego Rzecznika ds. Mieszkalnictwa (OFHA) wzywa władze wszystkich trzech szczebli do opracowania strategii mającej na celu położenie kresu chronicznej bezdomności w Kanadzie.

Marie-Josée Houle wezwała we wtorek do zaprzestania przymusowych eksmisji z obozów i wezwała do „alternatyw opracowanych po znaczącej współpracy z mieszkańcami obozów”.

Opublikowany we wtorek raport OFHA wzywa rząd federalny do opracowania Krajowego Planu Reagowania na Obozowiska, który uznaje zobowiązania Kanady w zakresie praw człowieka i przeznacza zasoby na położenie kresu chronicznej bezdomności.

W czwartek Houle spotkał się z ministrem mieszkalnictwa Seanem Fraserem i ministrem ds. ludności tubylczej Patty Hajdu, aby przedstawić im raport. Zaleciła rządowi federalnemu opracowanie Krajowego Planu Reagowania Obozów do 31 sierpnia br.

Raport zaleca powiązanie wszelkich federalnych dolarów na cele mieszkaniowe z działaniami na rzecz położenia kresu bezdomności.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Infrastructure Canada i Canada Mortgage and Housing Corporation muszą uwzględnić w umowach o finansowaniu z prowincjami, terytoriami i gminami warunki, które zapewnią, że jakiekolwiek wykorzystanie federalnych funduszy związanych z mieszkalnictwem będzie zgodne z międzynarodowymi i krajowymi zobowiązaniami Kanady w zakresie praw człowieka.”, czytamy w raporcie.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Na poziomie prowincji i terytorium OFHA zaleciła kluczowe zmiany legislacyjne, takie jak ustawodawstwo uznające prawo człowieka do odpowiednich warunków mieszkaniowych w rozumieniu prawa międzynarodowego.

Wezwała także prowincje i terytoria do aktualizacji swoich kodeksów praw człowieka, „w celu zapewnienia wyraźnego zakazu dyskryminacji ze względu na warunki społeczne, takie jak poziom dochodów, bezrobocie lub bezdomność”.

W raporcie wzywa się prowincje do wzmocnienia ochrony praw najemców, w tym kontroli czynszów i pustostanów, a także ochrony przed nadmiernymi podwyżkami czynszów, przymusowymi eksmisjami z powodu zaległości w czynszach oraz eksmisjami osób bezdomnych.

Zasugerował także dokonanie przeglądu odpowiednich regulaminów, polityk, programów i planów na poziomie lokalnym, aby zapewnić współpracę z osobami mającymi doświadczenie w pracy z obozami.

W raporcie wskazano w szczególności, że gminy powinny minimalizować rolę policji i funkcjonariuszy organów ścigania w reagowaniu na obozowiska.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Belleville ogłasza stan nadzwyczajny w sprawie uzależnień, zdrowia psychicznego i bezdomności”


Belleville ogłasza stan nadzwyczajny dotyczący uzależnień, zdrowia psychicznego i bezdomności


„Obejmuje to nakazanie organom ścigania i odpowiednim władzom, aby położyły kres praktykom powodującym zażywanie narkotyków jako podstawę do przeniesienia, konfiskatę mienia, obowiązkowe kierowanie do opieki zdrowotnej i społecznej oraz na leczenie, a także inne środki nakładające przymusowe ograniczenia na prawa mieszkańców obozów”, którzy używają narkotyków” – czytamy w raporcie.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Hole powiedział, że miasta muszą zapewnić czystą wodę pitną, urządzenia sanitarne, zaplecze kuchenne i wywóz śmieci na miejscu lub w rozsądnej odległości od obozów. Powiedziała, że ​​mieszkańcom obozów zmagającym się z uzależnieniem od narkotyków miasta muszą zapewnić dostęp do usług redukcji szkód i regulowanych, bezpiecznych dostaw.

W raporcie podkreślono, że prawa człowieka muszą znajdować się w centrum podejścia do położenia kresu bezdomności.

„Minister Mieszkalnictwa, Infrastruktury i Społeczności, w odpowiedzi na ten raport, powinien publicznie zobowiązać się do opartej na prawach reakcji na obozy i opracowania Krajowego Planu Reagowania na Obozy” – czytamy w raporcie.

Następnie wzywa decydentów, aby zadbali o to, aby osoby z doświadczeniem związanym z uzależnieniami i używaniem substancji odegrały kluczową rolę w opracowywaniu rozwiązań.

© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :