Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Grupa właścicieli NS twierdzi, że potrzebne są umowy najmu na czas określony. Nie wszyscy są przekonani

/
/
/
15 Views

Grupa reprezentująca właścicieli nieruchomości w Nowej Szkocji twierdzi, że i tak już ograniczona podaż czynszów w prowincji ulegnie dalszemu zmniejszeniu, jeśli czynsze krótkoterminowe zostaną ograniczone lub wyeliminowane.

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości Inwestycyjnych Nowej Szkocji (IPOANS) opublikowało niedawno wyniki ankiety dotyczącej tego, co zrobiliby jego członkowie, gdyby prowincja zdecydowała się na ograniczenie lub wyeliminowanie umów najmu na czas określony, chociaż nie ogłoszono żadnych potencjalnych środków.

Kevin Russell, dyrektor naczelny IPOANS, powiedział, że badanie przeprowadziło w odpowiedzi na szereg doniesień medialnych z ostatnich miesięcy „demonizujących” korzystanie z umów najmu na czas określony.

„Faktem jest, że odgrywają one bardzo ważną rolę w zatrzymywaniu najemców w mieszkaniach i uznaliśmy, że ważne jest, aby dowiedzieć się od naszych członków, jakie będą konsekwencje zmiany, ograniczenia lub nawet anulowania umów najmu na czas określony. ,” Powiedział.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

W tych doniesieniach medialnych znajduje się wiele historii najemców, którzy pomimo terminowego płacenia czynszu i braku innych skarg, zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i wkroczenia na ciasny rynek najmu po nie przedłużeniu umów najmu.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Kobieta z Dartmouth szuka nowego domu po tym, jak została zmuszona do zawarcia umowy najmu na czas określony


Kobieta z Dartmouth szuka nowego domu po tym, jak została zmuszona do zawarcia umowy najmu na czas określony


Badanie przeprowadzone wśród osób śpiących latem w Halifax wykazało również, że awaryjne wynajmy i remonty spowodowały, że 22,5 procent z nich straciło domy.

W przeciwieństwie do umów najmu okresowego, np. miesięcznego lub rocznego, umowy najmu na czas określony mają stałą datę rozpoczęcia i zakończenia, co oznacza, że ​​nie odnawiają się automatycznie.

Krytycy potępili wynajem na czas określony jako „lukę”, która pozwala właścicielom na obejście górnego limitu czynszu na poziomie prowincji, ponieważ podwyżki czynszu nie dotyczą nowych najemców.

Russell powiedział jednak, że umowy najmu na czas określony pomagają zarządzać ryzykiem wynajmującego podczas wynajmu najemcom.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Powiedział, że wielu członków stowarzyszenia korzysta z wynajmu terminowego, aby zapewnić mieszkania wspierającym organizacjom mieszkaniowym, odbiorcom dodatku do czynszu, klientom Departamentu Usług Społecznych i innym osobom znajdującym się w niepewnej sytuacji finansowej.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

W ankiecie IPOANS wzięło udział ponad 180 osób, reprezentujących 7400 lokali na wynajem terminowy.

78,5% respondentów stwierdziło, że w przypadku ograniczenia lub wyeliminowania czynszów terminowych zaprzestałoby wynajmowania najemcom obarczonym wysokim ryzykiem niepłacenia czynszu.

Około połowa stwierdziła, że ​​przestanie wynajmować mieszkania organizacjom wspierającym, osobom otrzymującym dodatek do czynszu, klientom Departamentu Usług Społecznych i studentom.

„Po prostu pomyśleliśmy, że mądrze byłoby udostępnić dane pokazujące, jak ważne są one na rynku, szczególnie w przypadku mieszkań dla osób bezbronnych, które normalnie nie kwalifikowałyby się do zatwierdzonego najmu, gdyby nie umowa na czas określony. dzierżawy” – powiedział Russell.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Student z Halifax ostrzega najemców po tym, jak właściciel nie przedłużył umowy najmu w trybie awaryjnym


Student z Halifax ostrzega najemców po tym, jak właściciel nie przedłużył umowy najmu krótkoterminowego


Ponadto 63,5% stwierdziło, że zaprzestanie przyszłych inwestycji w nieruchomości na wynajem lub przejdzie na inny rodzaj inwestycji, prawie 56% stwierdziło, że sprzeda swoje nieruchomości, a prawie 30% stwierdziło, że zmieni przeznaczenie swoich nieruchomości na inne.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Prawie jedna czwarta stwierdziła również, że pozostawiłaby puste nieruchomości na wynajem, gdyby umowy najmu krótkoterminowego zostały ograniczone lub anulowane.

„Woleliby zostawić mieszkanie puste, aby (nie) ponieść straty w dochodach z powodu niepłacenia czynszu lub jakichkolwiek szkód z tym związanych dla kogokolwiek w mieszkaniu, jakie mogą powstać” – powiedział.

„Woleliby nie zapełniać mieszkania ze względu na ryzyko, jakie by się z nim wiązało, gdyby nie był to najem na czas określony.”

Brak równowagi sił

Jednak grupa reprezentująca najemców w prowincji twierdzi, że nie chodzi tylko o zarządzanie ryzykiem.

Heather Clarke, rzeczniczka ACORN w Nowej Szkocji, zauważyła, że ​​posiadanie umowy najmu na czas określony oznacza, że ​​wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu po zakończeniu okresu, „nawet jeśli jest dobrym najemcą”.

„Kiedy opuszczą nieruchomość, właściciel może podnieść czynsz w dowolnej wysokości” – powiedziała.

„To coś, co wykorzystuje wiele osób i po prostu nie uważamy, że jest to właściwe”.

Rzeczniczka ACORN, Heather Clark, twierdzi, że najem na czas określony powinien zostać anulowany.

Skye Bryden-Blom/Wiadomości globalne

Clarke powiedziała, że ​​„codziennie” słyszy od lokatorów, którzy mają umowy najmu na czas określony i boją się utraty domów.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Powiedziała, że ​​istnieje duża „nierównowaga sił” pomiędzy najemcami a właścicielami, a najemcy nie mają żadnego wyjścia, jeśli umowa najmu wygaśnie.

„Władze prowincji zbyt długo polegały na sektorze prywatnym, jeśli chodzi o zapewnianie mieszkań ludziom, i dlatego znaleźliśmy się w takiej sytuacji” – stwierdziła.

„I myślę, że właściciele to wykorzystują, ponieważ wiedzą, że mają teraz przewagę z powodu kryzysu mieszkaniowego”.

Wzywa do zniesienia najmu na czas określony.

„Musimy pozbyć się umów najmu na czas określony, ponieważ ranią one zbyt wiele osób” – stwierdziła.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Najemcy w Halifax mają trudności ze znalezieniem mieszkania po zakończeniu awaryjnych umów najmu


Najemcy w Halifax mają trudności ze znalezieniem mieszkania po zakończeniu umowy najmu


Tymczasem nie jest jasne, czy województwo faktycznie zamierza podjąć działania w sprawie dzierżaw awaryjnych.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Minister usług Nowej Szkocji Colton LeBlanc powiedział w piątek, że „zawsze szukają możliwości modernizacji i wzmocnienia naszego programu mieszkań na wynajem”, ale nie zobowiążą się do wprowadzenia przepisów dotyczących wynajmu krótkoterminowego po ponownym zebraniu się legislatury na wiosnę.

„Będziemy musieli poczekać, co przyniesie sesja” – powiedział.

LeBlanc powiedziała, że ​​w prowincji jest około 300 000 najemców i 6 000 właścicieli, „każdy z różnymi potrzebami”.

„Obie strony podniosły kwestię umów najmu na czas określony, a także szereg innych kwestii, dlatego bierzemy ten pogląd pod uwagę”.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :