Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Czego można się spodziewać w tym tygodniu, gdy rozpocznie się dochodzenie w sprawie kanadyjskiej zagranicznej ingerencji – National

/
/
/
21 Views

Długo oczekiwane publiczne dochodzenie w sprawie zagranicznej ingerencji w kanadyjską politykę ma rozpocząć się w poniedziałek od przesłuchań w sprawie tego, ile informacji faktycznie może ujawnić.

Dochodzenie prowadzone przez sędzię Marie-Josée Hogue, która ma przygotować raport na temat złożonej kwestii bezpieczeństwa narodowego, będzie trwało pięć dni, począwszy od 29 stycznia. większość informacji jest publicznie dostępna, biorąc pod uwagę, że większość dowodów będzie pochodzić z ściśle tajnych dokumentów i źródeł bezpieczeństwa narodowego.

To jedno z kluczowych pytań, jakie stoją przed komisją Hogue’a rozpoczynającą wielomiesięczne śledztwo w sprawie zarzutów, że wrogie rządy – zwłaszcza Chiny – próbowały wpływać na kanadyjską politykę i polityków, w tym podczas wyborów federalnych w 2019 i 2021 roku.

„Wyzwaniem jest… radzenie sobie z informacjami niejawnymi i udostępnianie ich społeczeństwu” – powiedział Wesley Wark, starszy pracownik naukowy w Centrum Innowacji w zakresie Międzynarodowego Zarządzania (CIGI) i wieloletni badacz bezpieczeństwa narodowego.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„To tak naprawdę oparte na faktach dochodzenie w sprawie zakresu i charakteru zagranicznej ingerencji, szczególnie Chin, a być może Rosji, w wybory federalne w 2019 i 2021 roku”.

Komisja zażądała także akt dotyczących Indii i zarzutów ingerencji w sprawy Kanady.

Jest to także początek kolejnego rozdziału sagi o zagranicznej ingerencji w wewnętrzne sprawy Kanady, która poruszyła Izbę Gmin na początku 2023 r. i rozpoczęła wiele równoległych dochodzeń.

Sędzia Hogue, sędzia Sądu Apelacyjnego w Quebecu, został mianowany przez rząd liberalny we wrześniu ubiegłego roku po miesiącach negocjacji z partiami opozycji. Jej nominacja nastąpiła po rezygnacji byłego gubernatora generalnego Davida Johnstona, który wyznaczył „specjalnego sprawozdawcę” ds. zagranicznych ingerencji i miał za zadanie ustalić, czy potrzebne jest publiczne dochodzenie.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Johnston doszedł do wniosku, że tak nie jest, sprzeciwiając się doniesieniom mediów, w tym Global News i Globe and Mail, na temat zagranicznych ingerencji, które sprawiały, że kwestia ta przez miesiące trafiała na pierwsze strony gazet. Johnston doszedł do wniosku, że doniesienia mediów opierały się na niepełnym obrazie danych wywiadowczych zebranych przez kanadyjskich szpiegów i organy ścigania.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Kryzys kosztów utrzymania, interwencja zagraniczna: przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2023”


Kryzys kosztów życia, interwencja zagraniczna: przegląd najważniejszych wydarzeń 2023 roku


Ustalenia Johnstona rozgniewały konserwatystów z opozycji, którzy oskarżyli byłego generalnego gubernatora, mianowanego przez Stephena Harpera na wicekróla, o zbyt bliskie kontakty z rodziną premiera Justina Trudeau.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Jego rezygnacja zapoczątkowała wielomiesięczne negocjacje za zamkniętymi drzwiami pomiędzy Ministrem Bezpieczeństwa Publicznego Dominicem Leblanciem a partiami opozycji na temat sposobu kontynuowania dochodzenia publicznego. Wynikiem tych negocjacji było śledztwo w sprawie Hogue’a.

Co zostanie sprawdzone w trakcie dochodzenia?

Mandat Hogue’a obejmuje ocenę ingerencji „Chin, Rosji i innych obcych państw lub podmiotów niepaństwowych” mającej na celu wywarcie wpływu na wybory federalne w 2019 i 2021 r., które przywróciły mniejszościowe rządy liberalne pod rządami Trudeau. Dotyczy to zarówno szczebla krajowego, jak i poszczególnych okręgów wyborczych.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Dochodzenie, które jest całkowicie niezależne od rządu, zbada również zdolność agencji i departamentów federalnych do „wykrywania, powstrzymywania i przeciwdziałania zagranicznej ingerencji wymierzonej w procesy demokratyczne w Kanadzie”. Hogue zostanie poproszony o ocenę tego, jak dobrze agencje federalne gromadzą i dzielą się danymi wywiadowczymi, jak organy ścigania i agencje bezpieczeństwa chronią społeczności diaspory – grupy, które tradycyjnie ponoszą największy ciężar zagranicznych wpływów i kampanii zastraszania – oraz jak dobrze obydwa wybory się sprawdziły. chroniony przed zagrożeniami.

Będzie to trudne zadanie dla wieloletniego śledztwa. Oczekuje się, że Hogue przedstawi raport końcowy do końca roku.

Partie opozycyjne uważają, że przyspieszenie śledztwa wynikało z chęci zapewnienia silniejszych zabezpieczeń przed kolejnymi wyborami federalnymi, które odbędą się przed końcem 2025 r. Wark sugeruje, że w grę wchodziły inne motywy.

„Myślę, że to było fałszywe. To czysta polityka” – stwierdził Wark.

„Partie opozycyjne szukały źródeł informacji i dowodów, które mogłyby zawstydzić rząd przed wyborami. Nie szukali odpowiedzi na złożony problem obcej ingerencji przed kolejnymi wyborami.[…]Polityka narzuciła ramy czasowe”.

Równoległe badanie tego samego problemu

Dwie kanadyjskie organy nadzorujące bezpieczeństwo narodowe, Parlamentarna Komisja Bezpieczeństwa Narodowego i Wywiadu (NSICOP) oraz Agencja Przeglądu Wywiadu Bezpieczeństwa Narodowego (NSIRA), również badają kwestię zagranicznej ingerencji i reakcji rządu federalnego na nią.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Nie wiadomo publicznie, kiedy obie komisje przedstawią swoje ustalenia, ale Wark powiedział, że ma to nastąpić w lutym.

„Jeśli dowiemy się czegoś nowego na temat wyborów w 2019 i 2021 r., myślę, że dowiemy się tego od organów regulacyjnych, a nie od śledztwa w sprawie Hogue’a” – powiedział Work.

Daje to jednak śledztwu Hogue’a możliwość wykorzystania pracy organów kontrolnych i skupienia się na najlepszym sposobie wzmocnienia obrony Kanady przed zagraniczną ingerencją – czy to podczas wyborów, czy też prób wywierania wpływu i zastraszania całej diaspory.

„W istocie całe śledztwo mogłoby zdefiniować dla opinii publicznej szerokie pojęcie obcej ingerencji. A jeśli ma to zrobić, musi także zagłębić się w ogólną koncepcję” – powiedział Wark.

„Więc o czym mówimy? Mówimy o groźbie szpiegostwa. Mówimy o kradzieży własności intelektualnej. Mówimy o kwestiach bezpieczeństwa badań. Chodzi o zastraszanie społeczności diaspory, dysydentów i krytyków. Mówimy więc o szerokiej gamie kwestii związanych z ingerencją zagraniczną, które wymagają uwagi rządu i szczerze mówiąc, wszystkie z nich są znacznie ważniejsze niż ingerencja w wybory”.

© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :