Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Burmistrz Kelowna pozwany przez dewelopera dawnego terenu RCMP w centrum miasta – Okanagan

/
/
/
22 Views

Deweloper pozywa miasto Kelowna i jego burmistrza.

W sercu 33-stronicowego pozwu: jak się sprawy mają na dawnej stacji RCMP w centrum miasta.

Nieruchomość przy 350 Doyle Avenue, niegdyś mieszcząca komisariat policji, który został zburzony w 2018 roku po ponad 50 latach służby, jest obecnie pusta.

Niedawno pojawiły się jednak plany budowy wieży. Jednakże zdaniem powoda Centurion Appelt Ltd. Partnership, obecna rada miasta Kelowna, najwyraźniej porzuciła plany dotyczące budynku wielofunkcyjnego.

Zdaniem powoda, po rozbiórce budynku miasto rozpoczęło poszukiwania dewelopera. A 12 maja 2020 roku on i miasto zawarli umowę dzierżawy na 80 lat.


Kliknij, aby obejrzeć film: „Burmistrz Kelowna nazywa wizję Grupy Obywatelskiej dotyczącą śródmieścia Kelowna nierealistyczną”


Burmistrz Kelowna nazywa wizję grupy obywatelskiej dotyczącą centrum Kelowna nierealistyczną


Wśród warunków umowy najmu: powód zapłaci miastu 2,7 mln dolarów czynszu podstawowego oraz że budowa musi rozpocząć się do 20 stycznia 2024 r.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Jednak jeszcze przed podpisaniem umowy najmu powód twierdzi, że napotkał opór ze strony stowarzyszenia o nazwie Kelowna Legacy Group, które „kontynuowało kampanię opozycji, organizując wiece, publikując komunikaty prasowe i zamieszczając posty w mediach społecznościowych. KLG między innymi publicznie nazwał decyzję miasta o kontynuacji projektu nieodpowiedzialną i wezwał miasto do renegocjacji umowy najmu.”

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

Powód twierdzi, że KLG została założona przez lokalnego dewelopera Lesa Bellamy’ego, który ma mieszkanie w pobliżu tej działki, a obecne władze miasta Kelowna zamierzają uspokoić grupę.

W pozwie wskazano także, że w dniu 1 czerwca 2021 r. powód wniósł o wprowadzenie zmian. To z kolei doprowadziło do posiedzenia rady w dniu 18 października 2021 r., po którym nastąpiły kolejne przesłuchania i spotkania.

Wspomina także i broni tego, jak powód zapłacił 200 dolarów „zwrotu dziennej diety” ośmiu studentom college’u za udział w rozprawie publicznej w lipcu 2022 r.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Rada miasta Kelowna odrzuca porozumienie dotyczące wieżowców


Rada miasta Kelowna odrzuca porozumienie w sprawie rozwoju wieżowców


Stwierdzono, że zaproszono studentów, ponieważ teren będzie zlokalizowany w pobliżu miejsca, w którym UBC Okanagan budował kampus w centrum miasta, a przy 350 Doyle Avenue będzie mieszkać kilku studentów.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Deweloper zezwolił na zwrot diety w ramach rekompensaty za czas i wydatki studentów związane z uczestnictwem w spotkaniach, w tym utracone zarobki i koszty podróży, aby ułatwić im udział”.

Jednak trzy miesiące po tym spotkaniu w Kolumbii Brytyjskiej odbyły się wybory obywatelskie, a Kelowna głosowała na nowego burmistrza Toma Dyasa, który zdaniem powoda wyraził sprzeciw wobec projektu.

A 21 listopada powód poinformował, że rada miasta odmówiła przyjęcia rozporządzenia w sprawie umowy mieszkaniowej.

Wśród omawianych kwestii jest spór co do tego, ile niedrogich mieszkań powinna mieścić wieża.

„23 czerwca 2023 roku deweloper napisał do burmistrza Diaza i Rady Miejskiej, wyrażając zaniepokojenie opóźnieniami i ryzykiem dla harmonogramu inwestycji spowodowanymi niechęcią Miasta do kontynuowania inwestycji, wskazując, że deweloper nadal angażuje się w dokończenie inwestycji i w dobrej wierze współpracował z miastem, aby poczynić postępy” – czytamy w pozwie.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: Władze miejskie omawiają cofnięcie pozwolenia na budowę wieży w Kelowna


Władze miasta omawiają cofnięcie pozwolenia na budowę wieży w Kelowna


14 sierpnia Rada Miejska podjęła zarządzenia nakazujące powodowi ponowne wystąpienie o pozwolenie na inwestycję. A 21 września miasto zwróciło deweloperowi kaucję za ulepszenie.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Powód dochodzi różnych szkód, w tym utraty i opóźnienia zysków z projektu, a także zwiększonych kosztów, w tym honorariów architektów i projektantów za przeprojektowanie.

Miasto Kelowna wydało w piątek oświadczenie w sprawie pozwu, utrzymując, że nie podjęło właściwych działań w związku z projektem.

„Miasto ma 21 dni na złożenie odpowiedzi” – napisano w oświadczeniu. „Miasto jest przekonane, że proces wykaże, że burmistrz i Rada postępowali zgodnie z należytymi procedurami i działali w najlepszym interesie miasta”.

Stwierdzono również: „Ponieważ sprawy te są w toku przed sądem, nie będziemy dalej komentować szczegółów sprawy. Ufamy, że sąd rozważy fakty i prawo i wyciągnie sprawiedliwe i rozsądne wnioski. Dziękujemy społeczeństwu za cierpliwość i zrozumienie, gdy pozwalamy na rozwój tego procesu.

© 2024 Global News, oddział Corus Entertainment Inc.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :