Netbil Blog

Netbil Blog Przyjazny dla pieniędzy

Aktualizacja: Czy nowe przepisy mogą pomóc chronić najemców w Kanadzie?

/
/
/
31 Views

Nowy regulamin zakazujący przebudowy mieszkań w Hamilton w Ontario został przyjęty z zadowoleniem przez zwolenników mieszkalnictwa, którzy twierdzą, że wprowadzenie podobnych zmian w całej prowincji – lub w całym kraju – mogłoby pomóc chronić najemców.

„To coś ogromnego. Kanadyjczycy, a przynajmniej mieszkańcy Ontario, powinni teraz urządzić imprezę” – powiedziała Global News Alejandra Ruiz Vargas z ACORN Canada.

Oddział ACORN w Hamilton, wraz z niektórymi członkami rady miejskiej, częściowo stał za przyjęciem regulaminu Hamiltona. Krajowa organizacja składa się z członków społeczności o niskich i średnich dochodach, którzy opowiadają się za zmianami w mieszkalnictwie, w tym kontrolą czynszów i finansowaniem mieszkań socjalnych.

Nowe ustawodawstwo w mieście Ontario zmusza właścicieli nieruchomości do ubiegania się o specjalne zezwolenie na adres wynajmu, kosztujące około 700 dolarów, przy składaniu prowincjonalnego zawiadomienia N-13, które rozwiązuje umowę najmu ze względu na chęć wyburzenia, remontu lub przebudowy domu. wynajęty blok.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Zgodnie z prawem eksmisje i remonty będą mogły nastąpić dopiero po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na budowę i ekspertyzie inżynierskiej, która potwierdzi zapotrzebowanie na wolne miejsce.

Ponadto z najemcą, który chce wrócić po remoncie, trzeba zawrzeć umowę, a w orzeczeniu jest napisane, że obejmuje to zapewnienie mu tymczasowego mieszkania, przy czym zarówno czynsz, jak i samo mieszkanie będą porównywalne z obecnym domem.


Kliknij, aby obejrzeć wideo: „Kanada musi przezwyciężyć niedobory pracowników budowlanych, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe: Fraser”


Kanada musi przezwyciężyć niedobory pracowników budowlanych, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe: Fraser


Przeciwnicy przebudowy twierdzą, że niektórzy właściciele mogą działać w złej wierze, aby eksmitować obecnego najemcę, a następnie gwałtownie podnieść czynsz dla nowego najemcy.

Dale Whitmore z Kanadyjskiego Centrum Praw Mieszkaniowych powiedział, że proces ten zazwyczaj polega na tym, że wynajmujący udziela najemcy urlopu, aby można było dokonać napraw i ulepszeń kapitałowych. Powiedział, że w Ontario umowa najmu często kończy się w trakcie pracy, ale po zakończeniu pracy należy odnowić umowę najmu i dana osoba będzie mogła się ponownie przeprowadzić.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Jednakże, mimo że prowincjonalne zabezpieczenia wymagają od wynajmujących przekazywania najemcom pisemnej informacji o stanie remontów oraz o tym, kiedy mieszkanie będzie gotowe do zamieszkania, nie zawsze tak się dzieje.

Otrzymuj najświeższe informacje z kraju. Codziennie wysyłane na Twój e-mail.

„Umowa najmu dobiegła końca, więc właścicielowi bardzo łatwo jest zapomnieć o tym i wynająć mieszkanie komuś innemu za znacznie wyższą stawkę” – Whitmore powiedział Global News.

Za nieprzestrzeganie zasad mogą zostać zaproponowane kary pieniężne – w Ontario wynosi to do 500 dolarów dziennie, ale podlega weryfikacji przez prokuratora generalnego – ale Whitmore zauważa, że ​​właściciele mogą nie mieć problemów z nałożeniem grzywny, ponieważ odzyskają pieniądze lub więcej do pobieranie czynszu dla kolejnego najemcy.

Dodał, że kolejnym problemem, który może się pojawić, jest to, że nawet jeśli wynajmujący poinformuje najemcę, że się przeprowadził i obecnie wynajmuje w nowej lokalizacji na podstawie umowy, której nie może zerwać.

Rekonstrukcja „bardzo stresująca” dla najemców

Jednakże w obliczu konieczności naprawy niektórzy najemcy decydują się nie odpowiadać na powiadomienia N-13 i zgodnie z Ustawą o najmie lokali mieszkalnych najemca nie jest w rzeczywistości zobowiązany do wyprowadzki do czasu wydania przez Radę Najemców Właścicieli formalnego nakazu prawnego stwierdzającego, że powinien Zrób to. Więc.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Evanowi Pettittowi z Hamilton grozi przedłużenie umowy od prawie dwóch lat, ponieważ najpierw w lutym 2022 r. firma zarządzająca będąca właścicielem jego budynku przydzieliła mu numer N-13, a następnie w kwietniu 2022 r. otrzymała drugie zadanie z datą premiery w sierpniu tego roku. rok. .

Dokument ten został później unieważniony, ale Pettitt powiedział, że otrzymał kolejny N-13 z prośbą o zwolnienie do kwietnia tego roku. Dodał, że oni także otrzymywali okupy za opuszczenie mieszkania, jednak w odróżnieniu od innych właścicieli mieszkań, z nich nie korzystali.

„To bardzo stresujące” – powiedział w wywiadzie dla Global News.

„Zwłaszcza na początku było wiele nieprzespanych nocy… Byłem bardzo zestresowany, bardzo zestresowany zbliżającą się zagładą, jaką może być bezdomność, wisząca nad twoją głową jak stresująca rzecz”.


Kliknij, aby obejrzeć film: „Trenton, Ontario, najemcy boją się dalszych remontów”


Trenton w Ontario najemcy boją się dalszych renowacji


Pettitt, który jest również członkiem ACORN, dodał, że brał udział w programie wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Ontario po tym, jak stracił nogę na skutek raka i że 743 dolary, które miesięcznie płaci za czynsz, to prawie wszystko, na co go stać.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

Budowa budynku, w którym mieszka, już się rozpoczęła, i oświadczył, że chociaż zauważono, że N-13 będzie mógł wrócić do swojego mieszkania po zakończeniu remontu, stwierdził, że nie został powiadomiony o żadnym terminie, w którym mogłoby to nastąpić być może nie ma innej gwarancji możliwości powrotu ani tego, ile będzie musiał zapłacić w przypadku powrotu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Hamilton powiedział, że może spodziewać się, jak szybko nastąpi egzekwowanie przepisów i czy będzie to miało wpływ na jego budynek, który jest już w budowie, ale ma nadzieję.

„Zdecydowanie uważam, że to świetne rozwiązanie, ponieważ mam nadzieję, że powstrzyma drapieżnych właścicieli nieruchomości od wypychania najemców wyłącznie w celu podniesienia czynszów” – powiedział.

Statuty miejskie mogłyby zapewnić dźwignię dla szerszej ochrony: ACORN Kanada

Ekspert ds. mieszkalnictwa i kierownik studiów kanadyjskich w Szkole Planowania Uniwersytetu Waterloo, Brian Doucet, powiedział, że chociaż orzeczenie dotyczy tylko miasta Hamilton, może i powinno skłonić rząd prowincji i inne podmioty do podjęcia dalszych działań.

Historia kontynuowana jest pod reklamą

„Jeśli będziemy mieli jasny zestaw zasad obowiązujących w całej prowincji, będzie to bardziej sprawiedliwe i przejrzyste dla wszystkich” – powiedział Doucet Global News.

Chociaż w większości kanadyjskich jurysdykcji obowiązują zasady chroniące lokatorów, takie jak ograniczanie rodzajów napraw uzasadniających żądanie wyprowadzki lokatorów lub określenie okresu wypowiedzenia, Doucet stwierdził, że takie eksmisje skutecznie zrywają relacje między najemcą a wynajmującym.

Powiedział, że rozporządzenie Hamiltona „wiąże” wynajmującego i najemcę przez cały proces renowacji, a odpowiedzialność za „prawo zwrotu” spoczywa zarówno na wynajmującym, jak i na najemcy.

Firma Global News skontaktowała się z Canadian Rental Association z prośbą o wywiad na temat renowacji, ale nie otrzymała odpowiedzi w wyznaczonym terminie.

Choć prawo Hamiltona uważane jest za pierwsze tego rodzaju, podobne przepisy dotyczące przedłużenia obowiązywania zostały przyjęte, m.in. w New Westminster w Kolumbii Brytyjskiej, które według Douceta „praktycznie wyeliminowało eksmisje z czynszu w tym mieście”.

Została ona później uchylona w 2021 r., gdy rząd prowincji zmienił własną ustawę o najmie lokali mieszkalnych, rozszerzając rozporządzenie na całą prowincję.

Doucet twierdzi, że takie zasady renowacji pomogą również zachować niedrogie mieszkania.

„Nierzadko zdarza się, że najemca mieszka w danym lokalu, właściciel go zmienia, wykonuje podstawowe prace kosmetyczne, a czynsz drastycznie wzrasta” – powiedział Doucet. „W ten sposób tracimy wiele niedrogich mieszkań”.

About The Author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :